Příspěvky

Něco zbývá? Ve mně zbývá? A co zbývá? Vzpomínky!

Červené boty.

Respektovat a být respektován